WWW.SERBIANCOOK.COM

недеља, 26. октобар 2014.

Zaštita autorskim pravom

Zaštita autorskim pravom

Celokupan materijal na sajtu serbiancook.blogspot.com je zaštićen autorskim pravom.

Ekskluzivni nosilac autorskog prava na sajtu serbiancook.blogspot.com je Teodor Jurišin (od godine objavljivanja i u svim narednim godinama određenih zakonom) ukoliko sam nosilac prava lično ne dozvoli drugačije i ukoliko to nije drugačije naznačeno na stranama sajta serbiancook.blogspot.com. 

Podržavamo linkovanje ka našim člancima i dokumentima.

Možemo Vam dati i odobrenje da postavite ceo ili deo članka ili dokumenta na svoj Web sajt. U vezi sa tim, molimo Vas da nas kontaktirate na serbiancook1@gmail.com.

Uslovi korišćenja

Pristup sajtu serbiancook.blogspot.com i njegovim servisima je omogućen svim korisnicima Interneta, uz odgovarajuća ograničenja. Korišćenjem sajta serbiancook.blogspot.com korisnik automatski prihvata i uslove za njegovo korišćenje. 

Korisnici Interneta mogu slobodno da koriste sajt serbiancook.blogspot.com i njegove servise u okviru dobijenih privilegija podrazumevajući odsustvo zloupotrebe i bilo koje vrste hakerskih (Hacking) aktivnosti kao što su: pristup nedozvoljenim delovima sajta , nasilno menjanje sadržaja, nasilan pristup nepovezanim (nelinkovanim) delovima sajta i slično...

Prilikom osmišljavanja materijala i servisa na sajtu serbiancook.blogspot.com dali smo maksimum da informacije i servisi budu korisni, delotvorni i upotrebljivi za korisnika.

Tačnost svih navoda koji se pominju na sajtu serbiancook.blogspot.com je proverena uz našu maksimalnu pažnju. U slučaju da korisnik primeti navod za koji ima razloga da misli da nije tačan, pozvan je da nam to prijavi putem direktnog kontakta: serbiancook1@gmail.com.

Upotreba materijala i servisa sa sajta serbiancook.blogspot.com svodi se na ličnu odgovornost korisnika. Korisnik se slaže da će razumno ili uz direktne savete profesionalaca primenjivati informacije sa sajta serbiancook.blogspot.com, i da će bilo koji ostvareni rezultat kao posledicu aktivnosti korišćenja sajta serbiancook.blogspot.com i njegovih servisa biti na ličnu odgovornost i zaslugu korisnika.

0 comments:

Постави коментар

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More